PKO Bank Polski książeczki dla młodych

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa:

 • oszczędności z rachunku przeznaczone na cele mieszkaniowe
 • zmienne progowe oprocentowanie – do 4,7% w skali roku
 • brak opłat za prowadzenie Oszczędnościowej Książeczki Mieszkaniowej
 • możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt” na preferencyjnych warunkach
 • trzy okresy oszczędzania: 12, 24 lub 36 miesięcy
 • minimalna pierwsza wpłata dla rachunku książeczki:
  – o zmiennej stopie procentowej: 200 złotych
  – o stałej stopie procentowej: 5.000 złotych

Książeczka mieszkaniowa z premią gwarancyjną:

 • środki zgromadzone na książeczce przeznaczone na cele mieszkaniowe
 • brak opłat za prowadzenie rachunku
 • minimalna miesięczna wpłata: 100 zł.
 • brak możliwości dokonywania wypłat częściowych
 • zmienne oprocentowanie

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO:

 • środki pieniężne gromadzone na książeczce przeznaczone na cele mieszkaniowe
 • oprocentowanie zmienne od 4,00% do 4,50% w skali roku
 • możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt” na preferencyjnych warunkach
 • brak opłat za prowadzenie produktu
 • kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego
 • zgromadzony wkład wraz z odsetkami może zostać zaliczony jako część wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt
 • możliwość osiągnięcia zysku z części inwestycyjnej w ramach wybranego portfela inwestycyjnego
 • możliwość wyboru strategii inwestowania z pośród jednego z portfeli inwestycyjnych: ekspansywny, aktywny, umiarkowany oraz stabilny
 • umowa zawierana na okres 12 miesięcy
 • minimalna wpłata:
  – pierwsza wpłata – 1.000,00 PLN, z czego: 500,00 PLN na rachunek książeczki (część depozytowa), 500,00 PLN – przeznaczone na zakup Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego (część inwestycyjna)
  – kolejna wpłata – 400,00 PLN, z czego: 200,00 PLN – na rachunek książeczki (część depozytowa), 200,00 PLN – przeznaczone na zakup Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego (część inwestycyjna)