Bank Millennium usługi Bankowości Prywatnej

Usługi maklerskie umożliwiające klientom Bankowości Prywatnej zlecanie zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bezpośrednio u Doradcy, jak również w Millennium Domu Maklerskim lub za pośrednictwem internetu.

Doradztwo podatkowe zapewniają zewnętrzni partnerzy Banku Millennium. Specjaliści w dziedzinie doradztwa podatkowego korzystają z wiedzy z różnych części świata i są gotowi udzielić profesjonalnych porad dotyczących podatków.