Bank Zachodni WBK lokaty

Lokaty standardowe dla firm:
 
Lokata Biznes Impet
 • oprocentowanie lokaty w zależności od kwoty i terminu lokaty, jest stałe w okresie obowiązywania
 • lokata zakładana na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty: 5000 zł.
 • dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • lokatę można założyć w dowolnym oddziale lub przez Internet
Lokaty walutowe dla firm:

Lokata walutowa:

 • minimalna kwota dla lokaty w  walucie obcej to 1000 USD, 1000 EUR, 500 GBP i 1500 CHF.
 • lokata może być założona na okres 14 dni lub na: 1, 3, 6, 12, 24 albo 36 miesięcy
 • po upływie terminu na jaki lokata była zakładana, może być automatycznie odnawiana na taki sam okres z obowiązującą w tym dniu stopą procentową
Lokaty indywidualnie negocjowane dla firm:
 
Lokata negocjowana:

 • warunki oferty depozytowej ustalane są indywidualnie do potrzeb danej firmy 
 • lokaty O/N oraz lokaty złotowe do 24 miesięcy i lokaty walutowe do 36 miesięcy.
 • lokata w PLN lub EUR, USD, CHF, GBP
Lokaty krótkoterminowe dla firm:
 
Lokata krótkoterminowa:

 • lokata w polskich złotych może być założona na okres 7 lub 14 dni, lokata w walucie obcej dostępna jest w okresie 14 dniowym
 • lokata zakładana w PLN lub EUR, USD, CHF, GBP
 • oprocentowanie uzależnione jest od kwoty lokaty. Oprocentowanie lokat w PLN rośnie w zależności od zainwestowanej kwoty.
 • dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24