Bank BPH transakcje walutowe i zarządzanie płynnością

Natychmiastowe transakcje wymiany walut:

  • Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut (NTW) zawieranie są po kursie ustalanym indywidualnie dla każdej transakcji
  • transakcje zawierane są bezpośrednio z Dealerami Departamentu Korporacyjnych Produktów Skarbowych lub przez internetową platformę transakcyjną DealingNet, dostępną w systemie bankowości elektronicznej BusinessNet
  • transakcje NTW zawierane są w 14 najbardziej popularnych walutach

FX Swap:

  • produkt pozwala zapewnić płynność w określonych walutach lub zlikwidować niedopasowanie między datami przepływów walutowych wynikających z kontraktów handlowych
  • FX Swap to transakcja tzw. zwrotnej wymiany walut umożliwiająca efektywne zarządzanie płynnością w dwóch różnych walutach
  • transakcje są zawierane telefonicznie z Dealerem Departamentu Korporacyjnych Produktów Skarbowych lub przez internetową platformę transakcyjną DealingNet, dostępną w systemie bankowości elektronicznej BusinessNet
  • Transakcja FX Swap polega na zakupie / sprzedaży jednej waluty za drugą w danym dniu (standardowo 'spot’) i odsprzedaży / odkupie tej waluty w innym dniu w przyszłości, po z góry ustalonym kursie