ING Bank Śląski finansowanie działalności w ramach kompleksowej obsługi JST

ING Bank Śląski w ramach kompleksowej obsługi oferuje jednostkom samorządu terytorialnego dostęp do kredytu w rachunku bieżącym, który umożliwia korzystanie ze środków w sytuacji, gdy wpływy na rachunek bankowy odbywają się nierównomiernie bądź z opóźnieniami. Wszystkie wpływy dokonane na rachunek zmniejszają kwotę zadłużenia. Korzystanie z kredytu w rachunku bankowym wymaga zawarcia odrębnej umowy. Korzystanie z kredytu w rachunku bankowym wymaga zawarcia odrębnej umowy (standardowo jest ona zawierana na jeden rok).

Oprócz kredytu w rachunku bieżącym ING Bank Śląski posiada w ofercie kredyt w rachunku bankowym o wydłużonym okresie kredytowania. Kredyt dostępny jest przez cały czas trwania kilkuletniej umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu samorządu. Wysokość kredytu uzależniona jest od określonego przez ING Bank Śląski maksymalnego limitu oraz od kwoty kredytu ustalonej w obowiązującej na dany rok uchwale budżetowej.