Bank Pekao rachunki bankowe

Rachunek bieżący:

 • rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych
 • w zależności od rodzaju rachunku przeznaczone są  dla prowadzących działalność na terenie kraju: krajowych klientów korporacyjnych (rezydentów) oraz zagranicznych klientów korporacyjnych (nierezydentów), tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych i nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych o ile posiadają zdolność do czynności prawnych.
 • rodzaje rachunków o charakterze bieżącym:
  – Rachunek bieżący – prowadzony w PLN lub w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, JPY, RUB, UAH, EEK, LTL ,LVL, TRY, ZAR),
  – Rachunek pomocniczy – prowadzony w PLN lub w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHF,AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, JPY, RUB, UAH, EEK, LTL, LVL, TRY, ZAR),
  – Rachunek zastrzeżony – prowadzony w PLN lub w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHFAUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, JPY, RUB, UAH, EEK, LTL, LVL, TRY, ZAR), przeznaczony  dla klientów korporacyjnych, którzy mają prawo dysponować środkami na nim zgromadzonymi po spełnieniu warunków określonych w upoważnieniu wystawionym przez podmiot dokonujący wpłat na ten rachunek.

Rachunek zastrzeżony:

 • rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych lub papierów wartościowych zdeponowanych przez jedną ze stron transakcji, które następnie są wypłacane drugiej stronie po spełnieniu określonych warunków. Rachunek zastrzeżony jest prowadzony w różnych walutach

Rachunek lokat terminowych:

 • rachunki przeznaczone przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz innych podmiotów korporacyjnych
 • rachunki lokat terminowych służą do gromadzenia wolnych środków
 • rachunki otwierane są w walutach, w jakich Bank Pekao prowadzi rachunek bieżący lub pomocniczy
 • rodzaje lokat: standardowe rachunki lokat terminowych w PLN i walutach wymienialnych oraz rachunki lokat terminowych negocjowanych w PLN i w walutach wymienialnych
 • minimalna kwota lokaty dla poszczególnych walut:
  – lokaty standardowe: 1.000 PLN, 1.000EUR, 1.000 USD, 8.000 CHF, 7.000 GBP, 14.000 SEK, 10.000 AUD, 10.000 CAD, 250.000 CZK, 50.000 DKK, 2 mln HUF,
  1,2 mln JPY, 55.000 NOK
  – lokaty negocjowane: 25.000 PLN, 5.000 EUR, 5.000 USD, 15.000 CHF, 7.000 GBP, 10.000 AUD, 10.000 CAD, 250.000 CZK, 50.000 DKK, 2 mln HUF, 1,2 mln JPY, 55.000 NOK, 14.000 SEK
 • lokaty standardowe w PLN, otwierane na okres: 1, 2, 3 tygodni lub 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy. Dla lokat otwartych na okres do 1 miesiąca włącznie obowiązuje stała stawka oprocentowania, a dla pozostałych lokat stawka stała lub zmienna.
 • standardowe lokaty walutowe są prowadzone jako lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu:
  – lokaty o stałym oprocentowaniu są otwierane na okres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 12 miesięcy.
  – lokaty o zmiennym oprocentowaniu są otwierane na okres: 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.