Bank Millennium produkty inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne:

Produkty strukturyzowane:

  • Bankowość Prywatna Millennium oferuje strukturyzowane rozwiązania inwestycyjne z pełną lub częściową gwarancją kapitału, dostępne w formie obligacji, bankowych papierów wartościowych oraz lokat bankowych
  • produkty zapewniają swobodny dostęp do różnorodnych rynków (towarowych, surowcowych, walutowych, kapitałowych) i strategii inwestycyjnych
  • produkty strukturyzowane pozwalają chronić kapitał przed zmianami koniunktury, dając ogromne możliwości inwestycyjne

Inwestycje alternatywne:

  • inwestycje alternatywne to inwestowanie w sztukę, czyli art banking
  • inwestycje te pozwalają na jeszcze większą dywersyfikację inwestycji kapitałowych
  • Bank Millennium w ramach oferty współpracuje z wyselekcjonowanymi domami aukcyjnymi, które pomagają w inwestowaniu nie tylko w dzieła sztuki, ale także w antyki, czy zabytkowe zegarki