Bank Millennium rachunek oszczędnościowy dla firm

Rachunek Premia On-line Biznes:

  • rachunek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • rachunek dostępny w PLN
  • możliwość dokonywania wpłat i wypłat bez utraty odsetek
  • możliwość otwarcia rachunku  przez serwis bankowości internetowej Millenet dla Mikrobiznesu
  • możliwość lokowania dowolnej kwoty
  • naliczane codziennie odsetki kapitalizowane są co miesiąc
  • pierwsza wypłata/przelew z rachunku w okresie miesięcznym przez Millenet jest bezpłatna/y
  • dostęp do informacji o lokacie dzięki wyciągowi z rachunku