PKO Bank Polski Rachunek PLATINIUM

Rachunek PLATINIUM:

  • rachunek PLATINIUM to rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy oferowany klientom Bankowości Osobistej Programu PLATINIUM
  • rachunek dedykowany klientom, których średniomiesięczne wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wynoszą co najmniej 10 000 zł, lub średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w PKO BP oraz w Grupie Kapitałowej PKO BP wynosi min 500 000 zł.
  • wa ramach oferty klient otrzymuje doradce, który zapewnia obsługę i opiekę nad finansami oraz doradztwo w zakresie inwestycji finansowych
  • posiadanie rachunku PLATINIUM umożliwia również wszechstronną pomoc w zakresie inwestowania i pomnażania powierzonego kapitału
  • Call Center Bankowości Osobistej i Prywatnej dedykowane do obsługi wyłącznie Klientów Bankowości Prywatnej PLATINIUM
  • karta PKO Ekspres PLATINIUM
  • prowadzenie rachunku papierów wartościowych w ramach usług powierniczych PKO BP oraz rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w Domu Maklerskim PKO BP
  • dostęp do usług bankowości elektronicznej
  • dostęp do kredytu odnawialnego już z chwilą otwarcia rachunku PLATINIUM
  • dostęp do prognoz i analiz makroekonomicznych banku