PKO Bank Polski zarządzanie gotówką

Wpłaty zamknięte do kasy oddziału:

 • usługa dla klientów prowadzących działalność handlu detalicznego, hurtowego lub w obszarze usług, gdzie płatności odbywają się w formie gotówkowej
 • usługa skierowana do przedsiębiorców, jednostek budżetowych, samorządowych, firm o strukturze sieciowej
 • usługa dla klientów, którzy przejawiają potrzebę sprawnego, szybkiego i częstego odprowadzania gotówki do banku
 • możliwość dokonywania wpłat bez konieczności przeliczania wpłaty przez bank w momencie dokonywania wpłaty, poza kolejnością
 • waluta: PLN EUR USD CHF GBP

Wypłaty zamknięte z kasy oddziału:

 • usługa dla klientów, którzy wykazują potrzebą częstego zasilania się w gotówkę
 • usługa dla klientów prowadzących działalność handlu detalicznego, hurtowego lub w obszarze usług, gdzie płatności odbywają się w formie gotówkowej 
 • usługa skierowana do przedsiębiorców, jednostek budżetowych, samorządowych, firm o strukturze sieciowej
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki bez konieczności przeliczania środków pieniężnych przez klienta w momencie odbierania wypłaty, poza kolejnością
 • waluta: PLN EUR USD CHF GBP

Wpłaty zamknięte do wrzutni:

 • usługa dla firm o strukturze sieciowej, wykazujących się koniecznością całodobowego odprowadzania gotówki do banku
 • waluta: PLN, USD, EUR, GBP, CHF
 • usługa dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Wpłaty zamknięte z opcją transportu:

 • usługa skierowana do klientów wykazującym się koniecznością częstego i szybkiego odprowadzania gotówki do banku
 • usługa umożliwia bezpieczne przekazywanie gotówki do PKO BP według harmonogramu ustalanego indywidualnie do potrzeb klienta
 • usługa dostępna 24h/dobę na terenie całego kraju
 • firmy konwojujące przejmują ryzyko transportu od momentu odbioru gotówki z siedziby klienta
 • waluta: PLN EUR USD CHF GBP

Wypłaty zamknięte z opcją transportu:

 • usługa dla klientów wykazujących potrzebę częstych i szybkich zasileń gotówkowych, wymagających rozwiązań kompleksowych, niestandardowych, dostępnych na terenie całego kraju
 • usługa umożliwia bezpieczne dostarczanie gotówki do siedziby klienta według indywidualnie określonego harmonogramu, w miejscu i czasie wskazanym przez klienta
 • firmy konwojujące przejmują ryzyko transportu od momentu odbioru gotówki z PKO Banku Polskiego do momentu dostarczenia do siedziby klienta
 • waluta: PLN EUR USD CHF GBP