PKO Bank Polski operacje dokumentowe dla korporacji

Akredytywa dokumentowa własna:

 • produkt dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów
 • akredytywa dokumentowa własna przeznaczona do rozliczenia transakcji handlowej oraz zabezpieczenia interesów stron tej transakcji
 • możliwość otwarcia akredytywy w walucie: EUR GBP JPY PLN USD CHF

Akredytywa dokumentowa obca:

 • produkt dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów
 • akredytywa dokumentowa własna przeznaczona do rozliczenia transakcji handlowej oraz zabezpieczenia interesów stron tej transakcji
 • zawarcie umowy następuje poprzez zawarcie kontraktu lub innej umowy handlowej pomiędzy partnerami handlowymi w której uzgadniają, że formą rozliczenia transakcji będzie akredytywa dokumentowa. Kolejnym krokiem jest otwarcie akredytywy przez bank kupującego (zleceniodawcę akredytywy) na rzecz sprzedającego (beneficjenta akredytywy).

Inkaso dokumentowe eksportowe:

 • usługa dla małych i średnich przedsiębiorstw, klientów korporacyjnych oraz spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów
 • inkaso przeznaczone jest do rozliczenia transakcji handlowej przez: przekazanie do wskazanego przez eksportera banku płatnika inkasa dokumentów handlowych lub weksli złożonych przez eksportera (podawcę inkasa), przekazanie na rachunek podawcy pobranej od płatnika zapłaty za dokumenty inkasowe

Inkaso dokumentowe importowe:

 • usługa dla małych i średnich przedsiębiorstw, klientów korporacyjnych oraz spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów
 • usługa przeznaczona do rozliczenia transakcji handlowej zawartej w obrocie zagranicznym i ograniczenia ryzyka związanego z transakcją – importer może wejść w posiadanie dokumentów reprezentujących towar dopiero po otrzymaniu informacji o przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia i spełnieniu warunków określonych w zleceniu inkasowym, otrzymanym z banku eksportera (podawcy inkasa)

Polecenia wypłaty:

 • produkt dla klientów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim
 • polecenie wypłaty jest sposobem przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub zagranicznym albo otrzymania środków z zagranicy lub innych banków krajowych, w walutach obcych
 • dwa rodzaje wysyłanych poleceń wypłaty : polecenia wypłaty SEPA oraz polecenia wypłaty EOG w walucie EUR lub w innych walutach krajów EOG

Sprzedaż czeków bankierskich:

 • sprzedaż czeków bankierskich polega na wystawieniu przez bank czeku bankierskiego zgodnie z instrukcjami złożonymi przez klienta – nabywcę czeku w celu przekazania określonej przez klienta kwoty na rzecz remitenta wskazanego przez klienta
 • czeki w walutach: AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, USD, HUF, GBP, EUR
 • usługa zapewnia możliwość dokonania rozliczeń transakcji handlu zagranicznego
 • usługa zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa operacji niż w przypadku operacji gotówkowych