ING Bank Śląski obsługa bezgotówkowa firm

 • Przelewy – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ING BusinessOnLine, klienci firmowi mogą wykonywać przelewy krajowe, przelewy zagraniczne oraz zlecenia MT101.
  Przelewy krajowe
  dokonywane są na rachunek prowadzony w banku znajdującym się na terytorium Polski oraz wyrażone są w polskiej walucie. ING Bank Śląski realizuje następujące rodzaje przelewów krajowych: przelew standardowy, przelew pilny, przelew do US, przelew do ZUS.
  Przelewy walutowe 
  ING Bank Śląski wykonuje do wszystkich krajów, dla których realizacja płatności nie jest zabroniona z uwagi na embarga, sankcje międzynarodowe lub inne ograniczenia. Dyspozycja przelewu europejskiego składana jest za pośrednictwem systemu ING BusinessOnLine. W ramach usługi przelewu europejskiego oferujemy przelewy SEPA (Single Euro Payments Area), czyli przelewy w euro realizowane w ujednoliconym standardzie w obszarze Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii.
  Przelewy cykliczne (zlecenia stałe)
  polegają na wcześniejszym zdefiniowaniu płatności krajowych, które są wykonywane cyklicznie. Złożenie zlecenia stałego powoduje jego realizację bez każdorazowego składania osobnego zlecenia przez Klienta.
 • System Identyfikacji masowych Płatności (SIMP)przeznaczone jest dla firm posiadających wielu płatników. Zapewnia sprawną obsługę i niezawodną identyfikację płatności przychodzących na rachunek klienta.
 • SIMP Depositto specjalistyczny produkt z rodziny rozwiązań SIMP przeznaczony dla sądów, prokuratur, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw działających w zgodzie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. SIMP Deposit o system służący identyfikacji wpłat, ich automatycznemu księgowaniu na wskazanych rachunkach kaucji oraz naliczaniu odsetek od poszczególnych kaucji. System pozwala na wypłatę całości lub części kaucji wraz z należnymi odsetkami bezpośrednio na zdefiniowany rachunek beneficjenta.
 • SIMP Matchingto usługa skierowana do firm udostępniających swoje produkty lub usługi wielu odbiorcom, a przy tym wystawiających jednemu kontrahentowi dużą liczbę faktur czy rachunków. Umożliwia sprawną i jednoznaczną identyfikację konkretnych płatników, płatności i faktur oraz automatyczne dokonywanie księgowań w systemach klienta.
 • Polecenie zapłatyjest usługa skierowaną do klientów będących masowymi dostawcami towarów lub usług, którzy rozliczają się cyklicznie z dużą liczbą kontrahentów (dłużników). Sprzyja wyeliminowaniu zatorów płatniczych oraz terminowemu rozliczaniu zobowiązań.
 • Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie (GOBI) to bezgotówkowe rozliczenia pieniężne, umożliwiające kontrolowanie procesu regulowania należności między podmiotami gospodarczymi. Pozwala na obniżenie ryzyka powstawania należności zagrożonych.