Eurobank

Eurobank powstał we wrześniu 2003r. W 2005 roku akcjonariuszem banku została francuska Grupa Société Générale, która na polskim rynku obecna jest  od 1976 roku. Grupa początkowo działała jako przedstawicielstwo, a z końcem lat 80-tych stała się oddziałem oferującym usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (SG CIB). 
Eurobanku prowadzi oddziały w postaci standów w supermarketach i centrach handlowych, gdzie można dokonać wpłat i wypłat gotówki za pośrednictwem bankomatów i wpłatomatów, zawrzeć umowę kredytu, założyć konto lub otrzymać kartę płatniczą.

Wizytówka Banku
Dane adresowe:

Euro Bank S.A.
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław

Dane kontaktowe: tel.: (+48 71) 79 55 500
faks: (+48 71) 79 55 501
Dane Banku:
NIP: 521-008-25-38
REGON: 006234590
Kapitał zakładowy: 563 096 032,05 PLN
Skład Zarządu:
 • Patrice Cheroutre – Prezes Zarządu
 • Arnaud Denis – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
 • Marcin Ciszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Humiński – Wiceprezes Zarządu
 • Krystian Kulczycki – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Nowacki – Wiceprezes Zarządu
 • Eric Ringeval – Wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej:  

 • Giovanni Luca Soma – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Didier Hauguel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Ines Claire Mercereau – Członek Rady Nadzorczej
 • Patric Gelin – Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Krupa – Członek Rady Nadzorczej
 • Sebastian Mikosz – Członek Rady Nadzorczej
Numer KRS: 0000025313
Akcjonariat: Société Générale
Oferta Eurobanku:
oferta Eurobanku:
 • konta
 • lokaty
 • kredyty:
  – kredyty gotówkowe
  – kredyty hipoteczne
 • karty kredytowe
 • inwestycje
 • ubezpieczenia