PKO Bank Polski System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich

System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich:

  • produkt dla deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  • system wspiera proces automatycznej identyfikacji wpłat czynszowych wnoszonych na rachunki takich klientów jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • SWRK skierowany jest do klientów płatności masowych
  • system pozwala na sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie