Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC S.A. należy do Grupy Deutsche Bank, która jest jedną z największych instytucji finansowych na świecie. 

Bank swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

W ofercie Deutsche Banku PBC znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, karty płatnicze, depozyty, kredyty a także produkty inwestycyjne, w tym fundusze i produkty strukturyzowane, oraz rozwiązania emerytalne.

Oprócz podstawowej oferty bankowej Deutsche Bank PBC zajmuje się także doradzaniem swoim klientom w zakresie innowacyjnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. +48 (22) 579 98 00
faks +48 (22) 579 98 01
Dane Banku:
NIP: 6760107416
REGON: 350526107
Kapitał zakładowy: 1 837 529 524 zł. opłacony w całości
Skład Zarządu:
 • Leszek Niemycki – Prezes Zarządu
 • Andrzej Krzemiński – Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Kowalski – Członek Zarządu
 • Piotr Gemra – Członek Zarządu
 • Kamil Kuźmiński – Członek Zarządu
Skład Rady Nadzorczej:
 • Guido Heuveldop – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Hubert Janiszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Kalicki – Członek Rady Nadzorczej
 • Alexander Schuetz – Członek Rady Nadzorczej
 • Michael Berendes – Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Kulczycki – Członek Rady Nadzorczej
 • Pedro Larena – Członek Rady Nadzorczej
Numer KRS: 0000022493
Akcjonariat: Deutsche Bank AG
Oferta Deutsche Banku PBC:
Klienci indywidualni:
 • konta
 • karty:
  karty do konta
  – karty kredytwowe
 • lokaty
 • kredyty:
  – kredyt mieszkaniowy
  – kredyt gotówkowy
  – kredyt motoryzacyjny
  – kredyt konsolidacyjny
  – limit kredytowy
  – linia kredytowa
 • pożyczki:
  – pożyczka hipoteczna
  – pożyczka pod aktywa
 • inwestycje
 • ubezpieczenia
 • usługi maklerskie
 • bankowość online
Klienci biznesowi:
 • rachunki i rozliczenia
 • karty
 • lokaty
 • inwestycje
 • kredyty:
  – kredyt w rachunku bieżącym
  – linia debetowa
  – odnawialny kredyt obrotowy
  – nieodnawialny kredyt obrotowy
  – kredyt kasowy
  – kredyt inwestycyjny
  – linia wielozadaniowa
  – linia kredytowa w Bankowym Rachunku Inwestycyjnym
 • finansowanie
 • rynki finansowe
 • usługi maklerskie
 • bankowość online