Bank Millennium lokaty

Lokata Słodki Zysk:

 • lokata zakładana na okres 12 miesięcy
 • dostęp do odsetek w trakcie oszczędzania
 • oprocentowanie stałe zależne od ulokowanej kwoty przez klienta: od 4,5% do 5,5% w skali roku
 • odsetki są przelewane co miesiąc na rachunek bieżący
 • kwota minimalna lokaty: 1000 zł
 • kwota maksymalna lokaty: 150 000 zł

Lokata Coraz Lepsza:

 • lokata terminowa zakładana na okres 24 miesięcy
 • oprocentowanie rośnie co kwartał przez cały okres jej trwania: od 4,00% w pierwszym do 7% w ostatnim kwartale
 • możliwość wypłacania środków w dowolnym momencie – klient otrzymuje wówczas odsetki za pełne minione kwartały lokaty
 • minimalna kwota lokaty: 1000 zł.

Lokata Super Procent:

 • lokata terminowa dostępna w PLN lub EUR
 • oprocentowanie stałe i gwarantowane, naliczane od pierwszego dnia
 • minimalna kwota lokaty: 1000 PLN lub 200 EUR
 • brak opłat za otwarcie lokaty
 • możliwość ulokowania środków na 3, 6 lub 12 miesięcy

SuperDuet:

 • połączenie wysokooprocentowanej lokaty terminowej i funduszu inwestycyjnego
 • oprocentowanie stale lokaty: do 7% w skali roku na lokacie 12-miesięcznej
 • lokata otwierana na okres: 3, 6 lub 12 miesięcy
 • minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty: 2000 zł 
 • lokatę zakłada się przy podziale:
  – 50% środków przeznaczane jest na lokatę
  – 50% środków inwestowana jest w wybrany subfundusz Millennium FIO: Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Zrównoważony, Subfundusz Akcji, Subfundusz Dynamicznych Spółek, Subfundusz Depozytowy
 • możliwość zmieniania subfunduszy w trakcie trwania lokaty bez podatku od zysków
 • brak opłat za zamianę subfunduszy
 • brak opłat za wypłatę środków z funduszu w dowolnym momencie

Lokata Millenet:

 • terminowy rachunek oszczędnościowy denominowany w PLN, USD, EUR lub GBP
 • lokata dostępna za pośrednictwem internetu
 • możliwość wyboru terminu i oprocentowania lokaty
 • oprocentowanie stałe
 • minimalna kwota lokaty: 500 PLN, 200 USD, 200 EUR lub 200 GBP

Lokata rosnąca:

 • lokata zakładana na okres 12 miesięcy
 • oprocentowanie rośnie w każdym miesiącu przez cały okres lokaty, od 4% w pierwszym miesiącu do 7% w ostatnim miesiącu
 • dostęp do środków po każdym pełnym miesiącu oszczędzania bez utraty odsetek
 • minimalna kwota lokaty: 2.000 złotych

Aukcja lokat terminowych:

 • produkt umożliwia użytkownikom Millanetu wybranie warunków dla lokat terminowych
 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnego oprocentowania
 • Lokata Aukcje: oprocentowanie stałe
 • okres: 15 dni
 • waluta: PLN
 • oprocentowanie standardowe 3%, maksymalne 8%

Lokata Millennium:

 • standardowa lokata terminowa
 • lokata otwierana na okres od 1 dnia do 12 miesięcy
 • oprocentowanie stałe zależne od okresu i kwoty lokaty
 • możliwość wyboru dowolnego okresu oszczędzania
 • możliwość wycofania środków w dowolnym momencie
 • brak opłat za otwarcie lokaty
 • lokata dostępna w walutach: PLN, USD, EUR i GBP
 • minimalna kwota lokaty w PLN: 500 PLN, w walutach obcych 200 USD/EUR/GBP
 • lokata w PLN, USD i EUR zakładana na standardowe okresy: 15 dni, 1, 2, 3, 6, 9, 12 i 24 miesiące (Lokata na okres 24 miesięcy dostępna tylko w PLN),  jak i niestandardowe: od 1 do 366 dni
 • lokata w GBP zakładana na okres: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Lokata Promocyjna IKE:

 • lokata terminowa dostępna w PLN 
 • lokata zakładana na okres 3 miesięcy
 • oprocentowanie naliczane od pierwszego dnia
 • oprocentowanie stałe wynoszące 7%
 • lokata dostępna po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na IKE z subfunduszami Millennium TFI
 • minimalna kwota lokaty: 5 000 PLN
 • maksymalna kwota lokaty: 10 578 PLN (maksymalny limit wpłat na IKE w 2012r.)