ING Bank Śląski Lokata dla Inwestora

Program Lokata dla Inwestora w ING Banku Śląskim, skierowany jest do osób, które chcę posiadać stały dostęp do środków pieniężnych, ulokowanych na wysoko oprocentowanej lokacie. W odpowiedniej chwili, środki przenosi się do funduszy inwestycyjnych.

Lokata dla Inwestora skierowana jest  do osób posiadających dowolne konto oszczędnościowe w PLN w ING Banku Śląskim.

 • oprocentowanie stałe: 4,5%
 • lokata zakładana na okres trzymiesięczny
 • wpłata minimalna na lokatę: 50.000 zł.
 • wpłata maksymalna na lokatę: 1.000.000 zł., łączna kwota inwestycji nie może przekroczyć 1 000 000 zł
 • lokata prowadzona w PLN
 • po zakończeniu lokaty, kapitał i odsetki są automatycznie przelewane na konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim
 • możliwość zerwania lokaty przed upływem terminu na jaki była założona:
  – jeśli środki z zerwanej lokaty, zostaną w całości przeznaczone na zakup wybranego subfunduszu ING Parasol FIO, klient otrzymuje odsetki należne za okres, jaki trwała lokata (minimalna kwota wpłaty do wybranego subfunduszu to 50 000 zł)
  – jeśli środki z zerwanej lokaty, zostaną przeznaczona na cel inny niż subfunusz ING parasol FIO, klient otrzymuje pieniądze bez odsetek