PKO Bank Polski karty płatnicze dla klientów korporacyjnych

Karta PKO MC Corporate:

 • karta dla klientów korporacyjnych o przychodzie ze sprzedaży od 30 mln zł.
 • karta służąca do realizowania bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • całkowita spłata karty następuje 15 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym
 • cykliczny limit wspólny dla operacji płatniczych i wypłaty gotówki, może być ustalony w wysokości od 20 000 do 90 000 złotych

Karta PKO MC Corporate Executive:

 • prestiżowa karta dla klientów korporacyjnych oraz jednostek rządowych i samorządowych, o przychodach ze sprzedaży lub budżecie od 30 mln zł
 • karta służy do realizacji bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • całkowita spłata karty następuje 25 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym
 • spłata karty regulowana jest poprzez obciążenie rachunku bieżącego
 • cykliczny limit dla karty, wspólny dla operacji płatniczych i wypłaty gotówki, może być ustalony w wysokości od 40 000 do 200 000 złotych

Karta PKO MC Corporate Municipium:

 • karta dla jednostek samorządowych i rządowych o budżecie od 30 mln zł.
 • karta służąca do realizowania bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • całkowita spłata karty następuje 15 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym
 • cykliczny limit dla karty wspólny dla operacji płatniczych i wypłaty gotówki, może być ustalony w wysokości od 20 000 do 90 000 złotych

Karta PKO VISA Business Electron:

 • karta dla pracowników dużych firm, którzy dokonują bieżących zakupów
 • karta umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych, oznaczonych znakiem akceptacji VISA
 • karta umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych Visa payWave
 • karta umożliwia pobieranie gotówki w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych,
 • możliwość wpłaty gotówki (do kwoty 200 PLN) w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji VISA Electron
 • operacje dokonane przy użyciu karty na bieżąco obciążają rachunek, do którego została wydana karta
 • użytkownik karty objęty jest pakietem ubezpieczeń, oferowanym przez TUiR WARTA SA.

Karta PKO VISA Business Electron Municipium:

 • karta dla pracowników jednostek samorządowych i rządowych, którzy w ramach swoich obowiązków mają potrzebę częstego regulowania płatności gotówkowych i bezgotówkowych
 • możliwość dokonywania kartą płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych, które są oznaczone znakiem akceptacji VISA
 • funkcja płatności zbliżeniowych Visa payWave
 • karta umożliwia pobieranie gotówki w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych,
 • możliwość wpłaty gotówki (do kwoty 200 PLN) w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji VISA Electron
 • użytkownik karty objęty jest pakietem ubezpieczeń, oferowanym przez TUiR WARTA SA.

Karta PKO VISA Business Credit Złota:

 • prestiżowa karta kredytowa dla klientów zajmujących stanowiska zarządu, kadry zarządzającej wyższego szczebla lub kierownictwa przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową
 • karta umożliwia realizację bieżących płatności za zakupy w kraju i zagranicą, związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz jest niezastąpiona w trakcie podróży służbowych
 • kwota zadłużenia oprocentowana jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości kwoty zadłużenia.
 • użytkownik karty objęty jest pakietem ubezpieczeń, oferowanym przez TUiR WARTA SA. a w trakcie podróży zagranicznej może w nagłych wypadkach skorzystać z pomocy oferowanej przez organizację VISA International, tzw. Global Customer Assistance Services (GCAS), która obejmuje: zastrzeżenie karty VISA, awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty, uzyskanie podstawowych informacji związanych z używaniem karty np. o lokalizacji bankomatów.

Karta PKO VISA Business Credit Srebrna:

 • karta kredytowa służąca do regulowania płatności za bieżące zakupy przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową
 • karta umożliwia realizację bieżących płatności za zakupy w kraju i zagranicą, związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz jest niezastąpiona w trakcie podróży służbowych
 • kwota zadłużenia oprocentowana jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości kwoty zadłużenia.
 • użytkownik karty objęty jest pakietem ubezpieczeń, oferowanym przez TUiR WARTA SA. oraz podczas podróży zagranicznej może w nagłych wypadkach skorzystać z pomocy oferowanej przez organizację VISA International, tzw. Global Customer Assistance Services (GCAS), która obejmuje: zastrzeżenie karty VISA, awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty, uzyskanie podstawowych informacji związanych z używaniem karty np. o lokalizacji bankomatów.

Karta PKO VISA Business Credit Municipium Złota:

 • prestiżowa karta kredytowa dla klientów zajmujących stanowiska burmistrzów, starostów, kierownictwa lub kadry zarządzającej wyższego szczebla jednostek rządowych lub samorządowych posiadających zdolność kredytową
 • karta jest niezbędna przy realizowaniu bieżących zakupów w kraju i zagranicą, związanych z działalnością jednostki oraz w trakcie podróży służbowych
 • karta funkcjonuje w granicach: limitu globalnego ustalonego dla Klienta, limitu karty, limitów dziennych
 • użytkownik karty objęty jest pakietem ubezpieczeń, oferowanym przez TUiR WARTA SA., który obejmuje: ubezpieczenie nnw w w kraju i za granicą, ubezpieczenie kosztów leczenia nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków za granicą, ubezpieczenie bagażu podróżnego za granicą, ubezpieczenie opóźnienia lotu za granicą, ubezpieczenie assistance za granicą

Karta PKO VISA Business Credit Municipium Srebrna:

 • karta kredytowa przeznaczona dla pracowników jednostek rządowych lub samorządowych posiadających zdolność kredytową, dokonujących bieżących zakupów 
 • kwota zadłużenia oprocentowana jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości kwoty zadłużenia.
 • karta funkcjonuje w granicach: limitu globalnego ustalonego dla Klienta, limitu karty, limitów dziennych
 • użytkownik karty objęty jest pakietem ubezpieczeń, oferowanym przez TUiR WARTA SA. obejmujący: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, ubezpieczenie kosztów leczenia nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków za granicą, ubezpieczenie bagażu podróżnego za granicą, ubezpieczenie opóźnienia lotu za granicą, ubezpieczenie assistance za granicą.

Karta PKO Diners Club Executive:

 • karta płatnicza obciążeniowa z odroczonym terminem spłaty zadłużenia przygotowana dla kierownictwa wyższego szczebla, menadżerów firmy, przedstawicieli JST najwyższego szczebla
 • karta umożliwia dokonywanie wypłat gotówki w placówkach banków, bankomatach urządzeniach samoobsługowych, oznaczonych znakiem Diners Club lub innym znakiem umieszczonym na karcie, w kraju i za granicą
 • karta umożliwia dokonywanie płatności za towary lub usługi w tym operacji dokonanych przez Internet, realizowanych telefonicznie lub pisemnie
 • internetowy dostęp do historii dokonanych transakcji oraz możliwość pobierania zestawień operacji
 • okres odroczenia płatności – do 59 dni
 • zadłużenie z karty spłacane jest w całości 28 – ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były płatności
 • miesięczny limit wydatków wynosi od 10.000 do 80.000 złotych

Karta PKO Diners Club Standard:

 • karta płatnicza obciążeniowa z odroczonym terminem spłaty zadłużenia przeznaczona dla kierownictwa średniego szczebla, handlowców oraz specjalistów
 • karta umożliwia dokonywanie wypłat gotówki w placówkach banków, bankomatach urządzeniach samoobsługowych, oznaczonych znakiem Diners Club lub innym znakiem umieszczonym na karcie, w kraju i za granicą
 • dokonywania płatności za towary lub usługi w tym operacji dokonanych przez Internet, realizowanych telefonicznie lub pisemnie
 • kompleksowe ubezpieczenie podróży zagranicznych
 • okres odroczenia płatności – do 59 dni
 • miesięczny limity wydatków wynosi od 5.000 do 20.000 złotych

Instrument pieniądza elektronicznego:

 • usługa dla klientów korporacyjnych należących do segmentów: strategicznych jednostek szczebla rządowego i samorządowego, jednostki szczebla rządowego i samorządowego. Końcowym odbiorcą produktu są klienci indywidualni, którzy korzystają ze świadczeń pieniężnych przyznawanych przez świadczeniodawcę.
 • instrument pieniądza elektronicznego służy do wykorzystania przyznanego przez posiadacza rachunku świadczenia pieniężnego poprzez:
  – dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji znajdującym się na instrumencie,
  – wypłaty gotówki w bankomatach PKO BP SA,
  – wypłaty gotówki w oddziałach i agencjach PKO BP SA,
  – wypłatę tzw. „resztówek” w wybranych oddziałach PKO BP SA po okazaniu karty oraz wylegitymowaniu się dokumentem tożsamości.

Karty przedpłacone typu Business:

 • karty wydawane na wniosek klienta wskazanym przez niego osobom
 • karta umożliwia dokonywanie płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie
 • karta umożliwia dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie oraz w usłudze cash-back w oznaczonych punktach handlowo-usługowych
 • możliwość sprawdzania stanu środków na karcie

Karty przedpłacone:

 • karty służące do wypłaty m.in. premii, stypendiów, zasiłków pieniężnych
 • karty umożliwiają dokonywanie płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie,
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie oraz w usłudze cash-back w oznaczonych punktach handlowo-usługowych,
 • możliwość sprawdzania stanu środków na karcie