PKO Bank Polski świadczenie usługi powiernictwa papierów wartościowych

Świadczenie usługi powiernictwa papierów wartościowych:

  • możliwość przechowywania aktywów klienta, np. akcji, obligacji skarbowych, bonów skarbowych, obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych
  • możliwość rozliczania transakcji zawieranych przez klienta zarówno w PKO Banku Polskim jak i z innymi uczestnikami rynku
  • obsługa praw klienta wynikających z posiadanych papierów wartościowych
  • waluta: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, inne waluty wymienialne
  • usługa dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta
  • opłaty i prowizje pobierane są w cyklu miesięcznym, przez obciążenie rachunku osobistego lub bieżącego klienta