Bank Zachodni WBK leasing

Leasing Ekspres:
 • finansowanie nowych i używanych samochodów osobowych, dostawczych, motocykli i quadów
 • finansowanie maszyn i urządzeń w tym m.in. sprzęt medyczny, rolniczy i budowlany
 • minimum formalności
 • wygodna karta paliwowa umożliwiającą bezgotówkowe zakupy na ponad 1700 stacjach Orlen i Bliska
 • okres spłaty rat leasingowych: do 60 miesięcy
Eko – Leasing:
 • oferta skierowana do przedsiębiorców i rolników indywidualnych
 • finansowanie inwestycji związanych z energią odnawialną
 • finansowanie nowych i używanych kompletnych elektrowni wiatrowych i transformatorów
 • warunki leasingu dostosowane do potrzeb firmy
 • całość opłat leasingowych w leasingu operacyjnym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • do wyboru: leasing operacyjny, leasing finansowy lub leasing zwrotny
 • okres spłaty rat leasingowych: do 120 miesięcy
 • raty miesięczne lub kwartalne
Leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.:
 • uproszczona procedura
 • oferta dostosowana do branży i specyficznej sytuacji leasingobiorcy
 • karta paliwowa umożliwiająca bezgotówkowe zakupy na ponad 1700 stacjach Orlen i Bliska
 • rabaty na wybrane marki samochodów: do 15%.
 • kwota finansowania – do 1 mln PLN.
 • pakiet ubezpieczeń – OC/AC/NW, Assistance Polska oraz Ochrona Prawna
Leasing samochodów ciężarowych:
 • uproszczona procedura
 • karta paliwowa umożliwiającą bezgotówkowe zakupy na ponad 1700 stacjach Orlen i Bliska
 • rabaty na wybrane modele – do 15%.
 • do wyboru waluta leasingu, wielkości pierwszej opłaty, okresu trwania i rodzaju leasingu
 • pakiet ubezpieczeń – OC/AC/NW, Assistance Polska oraz Ochrona Prawna
Leasing maszyn i urządzeń:

 • finansowanie nowych i używanych maszyn i urządzeń przemysłowych oraz sprzętu specjalistycznego, w drodze leasingu operacyjnego bądź finansowego
 • elastyczne warunki finansowania dobrane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorcy
 • korekty opłat leasingowych zapewniające dostosowanie opłat do bieżących rynkowych stóp procentowych. Obniżenie stóp procentowych oznacza zmniejszenie obciążeń ratalnych.
 • pakiety ubezpieczeniowe na korzystnych warunkach.
Pożyczka dla rolników:
 • pożyczka umożliwia skorzystanie z dotacji unijnych
 • finansowanie maszyn i osprzętu rolniczego
 • udział własny już od 0%
 • obciążenie inwestycyjne może zostać rozłożone nawet na 84 miesiące
 • warunki umowy ustalane indywidualnie
 • pakiety ubezpieczeniowe zabezpieczających m.in. spłatę rat
Pożyczka biznesowa na pojazdy:
 • finansowanie zakupu nowych i używanych samochodów, motocykli i quadów od dealerów, komisów oraz od osób fizycznych
 • możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego pojazdu i dokonywać bieżących odpisów amortyzacyjnych; odsetki pożyczki są kosztem uzyskania przychodu firmy
 • uproszczona i skrócona procedura
 • możliwość wyboru dostawcy pojazdu (również osoby fizyczne)
 • pojazd jest od początku własnością firmy
 • zabezpieczeniem pożyczki jest przewłaszczenie, czyli prosta umowa nie wymagająca zaangażowania sądu (jak np. przy zastawie rejestrowym).
 • forma zwrotna pożyczki biznesowej umożliwia pokrycie wcześniejszych wydatków poniesionych na zakup pojazdu.
 • pakiety ubezpieczeń (ubezpieczenia komunikacyjne, Assistance, ubezpieczenia Ochrona Prawna oraz Bezpieczna Rata)
Oferta dla weterynarzy:
 • oferta dla weterynarzy obejmuje ofertę leasingu lub pożyczki
 • procedura uproszczona
 • pakiety ubezpieczeniowe zabezpieczające m.in. spłatę rat leasingu lub pożyczki
 • finansowanie środków trwałych niezbędnych do prowadzenie działalności: sprzęt weterynaryjny, samochody, sprzęt komputerowy, jak i sprzęt do użytku w czasie wolnym: motocykle, quady, jachty, motorówki i inne
 • współpraca z dostawcami sprzętu weterynaryjnego gwarantują dobór najlepszego sprzętu i optymalne warunki finansowe.
 • samodzielne ustalanie wysokości pierwszej opłaty (wkładu własnego), ustalanie okresu trwania umowy, rodzaju finansowania (leasing operacyjny, leasing finansowy lub pożyczka) oraz waluty (PLN, EUR).
 • leasing operacyjny umożliwia zaliczenie całości rat do kosztów uzyskania przychodu, natomiast pożyczka daje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu części odsetkowej raty oraz możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Oferta dla lekarzy:
 • uproszczona procedura
 • dostęp do pakietów ubezpieczeniowych (OC/AC/NW, Assistance Polska oraz Ochrona Prawna)
 • rabaty na wybrane modele  – do 15%.
 • możliwość wyboru waluty leasingu, wielkości pierwszej opłaty, okresu trwania i rodzaju leasingu
 • korekta opłat leasingowych zapewnia dostosowanie opłat do aktualnych rynkowych stóp procentowych; wraz z ich spadkiem obniżają się wydatki
Leasing motocykli i quadów Yamaha:
 • decyzję o finansowaniu w 6 godzin
 • pomoc mobilnych doradców i dealerów Yamaha
 • w pakiecie leasingowym ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie Bezpieczna Rata gwarantujące spłatę rat również w przypadku przejściowej niezdolności do pracy
 • uproszczona procedura
 • możliwość zaliczenia rat w koszty uzyskania przychodu firmy
 • maksymalny okres leasingu – do 60 miesięcy
 • opłaty wstępne od 5%