PKO Bank Polski produkty kredytowe dla korporacji

Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka:

  • produkt dla klientów korporacyjnych działających na rynku minimum 1 rok, ze średnim poziomem należności powyżej 500 000 złotych
  • finansowanie sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz zarządzanie portfelem należności
  • okres obowiązywania limitu finansowania klienta do 12 miesięcy
  • akceptowane terminy płatności faktur: od 7 do 90 dni
  • limit finansowania klienta ustalany indywidualnie

Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka:

  • produkt dla klientów korporacyjnych, działających na rynku minimum 1 rok, ze średnim poziomem należności powyżej 500 000 złotych
  • finansowanie sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, zarządzanie portfelem należności, zabezpieczenie obrotu – przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców
  • okres obowiązywania limitu finansowania klienta do 12 miesięcy
  • akceptowane terminy płatności faktur: od 7 do 90 dni