Bank Pekao Pekao OFE

Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny (Pekao OFE) zarządzany jest przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Zadaniem OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.