Alior Bank

Alior Bank jest polskim bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność 1 września 2008r. Alior Bank jest bankiem ogólnopolskim, który obsługuje zarówno klientów detalicznych oraz biznesowych.

Oferta banku skierowana jest do klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Alior Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: Alior Bank S.A.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Dane kontaktowe: 19 502 (z sieci Play: 12 19 502), (12) 370 7000
faks: +48 22 555 23 23
Dane Banku:
NIP: 1070010731
REGON: 141387142
Kapitał zakładowy: 500 000 000 zł (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu
 • Niels Lundorff – Wiceprezes Zarządu
 • Artur Maliszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu
 • Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu
 • Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej:
 • Helene Zaleski – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Józef Wancer – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 • Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • Prof. Marek Michalski
 • Prof. Krzysztof Obłój
Numer KRS: 0000305178
Akcjonariat: Carlo Tassara S.P.A
Oferta Alior Banku:
Oferta dla klientów indywidualnych:
 • konta:
  – konta osobiste
  – konta oszczędnościowe
 • lokaty
 • kredyty i pożyczki:
  – pożyczka gotówkowa
  – kredyt konsolidacyjny
  – kredyt hipoteczny
  – kredyt Rodzina na swoim
  – kredyt samochodowe
  – brokerska linia kredytowa
 • karty kredytowe
 • oferta dla klientów zagranicznych
 • inwestycje
 • ubezpieczenia
 • produkty skarbowe
Oferta dla klientów prowadzących własną działalność:
 • rachunki
 • lokaty
 • kredyty:
  – kredyt na wyciąg
  – kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności
  – kredyt w rachunku bieżącym
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyt technologiczny
  – kredyt samochodowy
 • karty kredytowe
 • finansowanie handlu
 • Autodealing
 • produkty skarbowe
 • produkty transakcyjne
 • inwestycje
 • leasing
Oferta dla przedsiębiorstw:
 • rachunki
 • lokaty
 • kredyty:
  – kredyt w rachunku bieżącym
  – kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
  – kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyt na finansowanie faktur
  – limit wierzytelności
  – kredyt technologiczny
 • karty kredytowe
 • finansowanie handlu
 • Autodealing
 • produkty skarbowe
 • produkty transakcyjne
 • inwestycje
 • leasing
 • emisja długu