Bank Millennium leasing

Leasing:

 • forma finansowania inwestycji, w której przedmiot leasingu zostaje zakupiony przez finansującego, a następnie oddany do użytku korzystającemu, bez konieczności jego nabycia
 • leasing przeznaczony dla osób prowadzących działalność handlową lub usługową
 • Bank Millennium oferuje leasing finansowy i operacyjny
 • leasing umożliwia sfinansowanie zakupu środków trwałych 
 • możliwość wpisania odsetek i prowizji w koszty prowadzonej działalności
 • leasing operacyjny pozwala na zaliczenie rat leasingowych oraz opłaty wstępnej w poczet kosztów uzyskania przychodu
 • koszt pozyskania kapitału jest niższy niż przy finansowaniu ze środków własnych
 • podatek VAT finansowany jest przez Bank Millennium i spłacany wraz z ratami leasingowymi
 • możliwość odliczenia VAT- u od środka transportu – 60% w przypadku samochodu osobowego lub 100% w przypadku ciężarówki (kwota odliczenia nie może być wyższa niż 6000 zł.)
 • możliwość wyboru stałej lub zmienne stopy procentowej opartej na stawce WIBOR
 • możliwości przyspieszonej amortyzacji przy leasingu operacyjnym
 • okres leasingu: od 24 do 60 miesięcy
 • możliwość wyboru opłaty wstępnej
 • pakiet ubezpieczeniowy