BNP Paribas Bank Polska

Bank powstał w 1990r. w wyniku przekształcenia z Fortis Bank Polska. Należą również do niego także dawne placówki Dominet Banku.

BNP Paribas Bank w Polsce jest bankiem uniwersalnym, należy do grupy BNP Paribas, europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas to największy bank w strefie euro pod względem zgromadzonych depozytów.

Bank obsługuje zarówno klientów indywidualnych oferując produkty oszczędnościowo-inwestycyjne, kredytowe jak i klientów firmowych dostarczając rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. 

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Dane kontaktowe: tel.: (48 22) 566 90 00
faks: (48 22) 566 90 10
Dane Banku:
NIP: 6760078301
REGON: 003915970
Kapitał zakładowy: 1.206.175.300 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Frederic Amoudru _ Prezes
 • Jaromir Pelczarski – Wiceprezes
 • Michel Thebault  – Wiceprezes
 • Jan Bujak – Pierwszy Wiceprezes
 • Marta Oracz – Członek
 • Stephane Rodes – Członek
 • Wojciech Kembłowski – Członek
Skład Rady Nadzorczej:
 • Camille Fohl – Przewodniczący RN
 • Lars Machenil – Wiceprzewodniczący RN
 • Jarosław Bauc – Wiceprzewodniczący RN
 • Monika Bednarek – Członek RN
 • Mark Selles – Członek RN
 • Jean Deullin – Członek RN
 • Andrzej Wojtyna – Członek RN
Numer KRS: 0000006421
Akcjonariat:
 • Fortis Bank SA/NV – 78,13%
 • Dominet SA – 21,74%
 • pozostali akcjonariusze – 0,13%
Oferta BNP Paribas Bank:
 Klient indywidualny:
 • konta z pakietem
 • karty:
  – karty kredytowe
  – karty przedpłacone
  – karty debetowe
 • kredyty:
  – kredyt gotówkowy
  – kredyt samochodowy
  – kredyt w rachunku
  – kredyt profesjonalista
  – kredyt hipoteczny
  – pożyczka hipoteczna
  – kredyt Rodzina na swoim
 • konta oszczędnościowe
 • lokaty
 • produkty inwestycyjne
 • indywidualne konta emerytalne
 • ubezpieczenia
Firma:
 • rachunki i pakiety
 • karty:
  – karta kredytowa
  – karta debetowa
  – karta obciążeniowa
 • kredyty:
  – kredyty dla małych firm
  – kredyty dla mikrofirm
 • lokaty
 • finansowanie handlu
 • zarządzanie ryzykiem
 • serwis unijny:
  – kredyt energooszczędny
  – kredyt inwestycyjny EBI
  – kredyt pod dotacje
 • inne usługi
Korporacje:
 • finansowanie kapitału obrotowego
 • finansowanie inwestycji
 • zarządzanie ryzykiem kursowym i stopy procentowej
 • zarządzanie płynnością
 • handel zagraniczny
Bankowość prywatna:
 • bankowość transakcyjna
 • zarządzanie aktywami i strategia inwestycyjna