Bank BPH kredyt Auto Sezam

Kredyt Auto Sezam:

 • kredyt udzielany na zakup:
  – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów
  – przyczep i naczep posiadających dowód rejestracyjny
  – pojazdów jednośladowych
  – innych pojazdów posiadających dowód rejestracyjny (np. łodzie motorowe, skutery wodne), nowych i używanych, których wiek w dniu zakończenia okresu kredytowania nie przekracza 12 lat
 • możliwość refinansowania kredytu samochodowego w innym banku lub spłata leasingu na zakup pojazdów
 • kredyt samochodowy może zostać przeznaczony na dowolny cel gospodarczy, bez konieczności wskazywania i potwierdzania celu kredytowania – pod warunkiem zabezpieczenia go posiadanymi przez przedsiębiorcę pojazdami firmowymi
 • maksymalna kwota kredytu: 800.000 zł
 • od 0% wkładu własnego
 • w przypadku wymogu wkładu własnego liczony jest od wartości brutto kredytowanego pojazdu
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
 • o kredyt Auto Sezam mogą ubiegać się firmy, które prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. W przypadku wniesienia 50% wkładu własnego (pojazd w dniu zakupu nie może być starszy niż 5 lat) lub poręczenia kredytu przez inną firmę funkcjonującą min. 6 miesięcy; może zostać zastosowane odstępstwo od tej zasady