Bank Zachodni kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy BZ WBK:
 • rata od 19 zł od każdego 1000 zł
 • decyzja kredytowa w 10 min.
 • kredyt w wysokości 20-krotności zarobków netto
 • maksymalna kwota kredytu: 100 000 zł,
 • kredyt przyznawany na dowolny cel
 • kredyt przyznawany na okres do 72 miesięcy
 • możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 6 miesięcy, w sytuacji, gdy kredyt spłacany jest od minimum 6 miesięcy
 • pakiet ubezpieczeń
Limit kredytowy w koncie:
 • limit w koncie
 • limit na 12 miesięcy z możliwością odnowienia
 • kredyt bez poręczeń i zabezpieczeń
 • możliwość uzyskania limitu w momencie otwierania konta
 • limit kredytowy przyznawany na dowolny cel
 • uzyskanie limitu w wysokości 1-krotności miesięcznego wynagrodzenia w momencie otwierania konta, po 6 miesiącach możliwość zwiększenia sześciokrotnie tej kwoty
Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi:
 • proste zabezpieczenie lokatami, jednostkami funduszu Arka, bonami skarbowymi lub obligacjami
 • kredyt przeznaczony na dowolny cel
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • kredyt w wysokości od 65 do 90% wartości posiadanych aktywów
Kredyt na zakup papierów wartościowych:
 • kredyt z przeznaczeniem na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej
 • udzielany na okres do 4 miesięcy
 • spłata kredytu i odsetek na koniec okresu kredytowania
 • dla każdej emisji papierów wartościowych określane są indywidualne warunki kredytowania
Kredyt brokerski:
 • przekazanie przez Bank środków pieniężnych w formie przelewu na rachunek maklerski w DM BZ WBK,
 • dogodne finansowanie zakupu papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym
 • wysokość kredytu nawet do 150% wartości środków
 • kredyt na 12 miesięcy z opcją przedłużenia na kolejny okres
 • zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem