ING Bank Śląski lokata o zmiennym oprocentowaniu

Lokata eCall jest połączeniem zalet rachunku bieżącego oraz lokaty terminowej. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na rachunek do dnia poprzedzającego wypłatę (kapitalizacja miesięczna). Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od kwoty lokaty, aktualizowane codziennie w zależności od zmian stawek rynkowych. Lokatę eCall można otworzyć w walutach PLN, USD i EUR. Transakcje na rachunku lokaty mogą być prowadzone wyłącznie w systemach bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego.