ING Bank Śląski kredyty unijne

Kredyty unijne pozwalają zrealizować projekt biznesowy klientom korporacyjnym ING Banku Śląskiego, przy pomocy środków z funduszy pomocowych. Kredyty unijne udzielane są w polskich złotych oraz walutach wymienialnych.

Unijne kredyty inwestycyjne i obrotowe mogą być przeznaczone na:

  • Finansowanie pomostowe – współfinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych polega na refinansowaniu (refundowaniu) określonej części wydatków poniesionych przez podmioty. Klient, któremu będzie udzielana pomoc, musi dysponować znaczną częścią całkowitego budżetu na zrealizowanie projektu. Rozwiązaniem tego problemu może być zaciągnięcie tzw. kredytu pomostowego. Kredyt ten jest przeznaczony na prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji. Cechą tego kredytu jest sposób jego spłaty – przedsiębiorca spłaca odsetki, a kapitał jest spłacany bezpośrednio z dotacji.
  • Finansowanie wkładu własnego projektu – kredyt przeznaczony na współfinansowanie przedsięwzięć. Udzielany na finansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych projektu, które nie są objęte dotacją, oraz kosztów niekwalifikowanych (tj. wydatków, na finansowanie których nie przysługuje dotacja, ale które są niezbędne do realizacji projektu). Bank może zaoferować kredyt współfinansujacy wkład własny Projektu, na okres dostosowany do potrzeb kredytobiorcy, honorując standardowe zabezpieczenia kredytów.