Bank Ochrony Środowiska

Rozpoczął działalność 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska i dzięki temu jest unikalny w skali światowej. Od 1996 roku jest spółką publiczną, a od lutego 1997 roku jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bank jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi tylko jedna spółka zależna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Wszystkie jego akcje należą do banku.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: Al. Jana Pawła II 12
00-950-Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 801 355 455
+48 22 543 34 34
Dane spółki:
NIP: 5270203313
REGON: 006239498
Kapitał zakładowy: 163 732 450 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Mariusz Klimczak – Prezes
 • Krzysztof Wojciech Telega – Wiceprezes
 • Stanisław Kolasiński – Wiceprezes
 • Przemysław Lech Figarski – Wiceprezes
 • Adam Zbigniew Grzebieluch – Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:
 • Marcin Likierski – Przewodniczący RN
 • Jacek Maciej Bajorek – Wiceprzewodniczący RN
 • Marian Adam Pigan – Sekretarz RN
 • Marian Malicki – Członek RN
 • Józef Kozioł – Członek RN
 • Michał Juliusz Machlejd – Członek RN
 • Michał Jacek Wysocki – Członek RN
 • Janusz Marek Topolski – Członek RN
 • Ryszard Ochwat – Członek RN
Numer KRS: 0000015525
Akcjonariat:
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 79,10 %
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – 5,98%
 • inni – 14,92%
Oferta Banku Ochrony Środowiska:
Klient indywidualny:
Mikroprzedsiębiorstwa:
Przedsiębiorstwa:
Wspólnoty:
Samorządy:
 • obsługa bieżąca i elektroniczna
 • usługi rozliczeniowe i karty
 • inwestowanie
 • finansowanie:
  – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
  – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
  – kredyt inwestycyjny
  – dyskonto weksli
  – kredyt na budowę i remonty dróg
  – wykup wierzytelności od Jednostek Samorządu terytorialnego
  – kredyt z Klimatem
  – kredyty z linii kredytowej NIBkredyty proekologiczne
 • operacje dokumentowe i gwarancje
 • zarządzanie ryzykiem finansowym
 • europejska oferta
Organizacje pozarządowe:
 • pakiet dla NGO
 • TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej
Unia Europejska:
 • inicjatywa Jessica
 • produkty kredytowe:
  – kredyt Technologiczny
  – kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW)
  – kredyty z linii kredytowej EIB
  – kredyty z linii kredytowej CEB
  – kredyty z linii kredytowej NIB
Ekologia:
 • Kredyty proekologiczne