Bank BPH finansowanie inwestycji i rozwoju

Finansowanie strukturalne:

 • finansowanie strukturalne zapewnia długoterminowe finansowanie indywidualnych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Bank BPH gwarantuje dostęp do finansowania potrzebnego do realizacji strategicznych celów firmy
 • celem Banku BPH jest zapewnienie finansowania projektu inwestycyjnego, oraz zminimalizowanie ryzyka z nim związanego
 • W ramach finansowania strukturalnego Bank BPH oferuje:
  – Finansowanie Projektów Inwestycyjnych
  – Finansowanie Inwestycyjne i Ogólnocelowe
  – Finansowanie Transakcji Fuzji i Przejęć
  – Kredyty Konsorcjalne
  – Kredyt dla Nabywcy
  – możliwość skorzystania z bezpłatnego poręczenia ze środków Unii Europejskiej

Finansowanie nieruchomości komercyjnych:

 • Banku BPH oferuje finansowanie transakcji o kwotach przekraczających 10 mln zł.
 • finansowane obiekty to biurowce, magazyny i centra logistyczne, obiekty handlowe oraz osiedla mieszkaniowe realizowane przez deweloperów
 • oferta skierowana jest do krajowych i międzynarodowych inwestorów posiadających ustabilizowaną pozycję rynkową oraz dysponujących szerokim doświadczeniem na rynku nieruchomości
 • każda transakcja poddawana jest indywidualnej analizie, zaś oferta finansowania dostosowywana do specyficznych parametrów transakcji i projektu