Bank BPH kredyt hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy:

 • kredyt udzielany na:
  – zakup domu lub mieszkania od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej
  – budowę mieszkania lub domu realizowaną przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową lub generalnego wykonawcę
  – budowę lub rozbudowę domu prowadzoną systemem gospodarczym
  – wykończenie, remont czy modernizację mieszkania lub domu
 • kredyt udzielany w polskich złotych
 • kredyt udzielany na okres do 40 lat
 • możliwość skorzystania z wakacji kredytowych –  do 1 miesiąca przerwy w spłacie rat kredytu
 • Program Ochrony Kredytu, obejmujący ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i ubezpieczenia na życie
 • możliwość sfinansowania do 80% wartości nieruchomości
 • prowizja od 0 do 2,9% w zależności od wybranej opcji kredytu
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • brak opłat i kosztów do czasu uruchomienia kredytu

Kredyt mieszkaniowy z dopłatą:

 • kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim”
 • kredyt przeznaczony dla małżeństw, osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno małoletnie dziecko, lub dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, a także dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach oraz osób nie pozostających w związku małżeńskim inne niż osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko
 • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na  nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • kredytem można sfinansować do 96% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
 • oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej
 • kredyt udzielany w złotych polskich
 • kredyt z dofinansowaniem w formie dopłat do odsetek od kredytu, na podstawie Ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania
 • dopłaty do odsetek przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu
 • okres kredytowania – do 40 lat
 • raty równe lub malejące
 • brak opłaty za wycenę nieruchomości
 • koszty związane z ustanowieniem hipoteki pokrywa Bank BPH

Kredyt na budowę domu:

 • kredyt udzielany na budowę mieszkania lub domu realizowaną przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową lub generalnego wykonawcę, budowę lub rozbudowę domu prowadzoną systemem gospodarczym, dokończenie rozpoczętej już budowy domu (na własnej działce) z możliwością otrzymania dodatkowych środków na sfinansowanie nakładów już poniesionych, budowę domu energooszczędnego z kredytem EKOhipotecznym Banku BPH
 • nie wymagane jest przedstawianie rachunków ani faktur za wykonane prace i zakupione materiały przy budowie prowadzonej tzw. systemem gospodarczym, na działce klienta
 • kredyt wypłacamy w transzach na rachunek w miarę postępu prac budowlanych
 • wartość posiadanej działki może być wliczona jako wkład własny w inwestycję, dzięki czemu kwota posiadanych środków własnych, która będzie wymagała udokumentowania, może być niższa
 • możliwość uzyskania kredytu w wysokości do  80% wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem

Kredyt EKOhipoteczny Banku BPH:

 • kredyt udzielany na budowę domu na własnej działce z zastosowaniem ekologicznych technologii i rozwiązań
 • minimum formalności przy budowie tzw. systemem gospodarczym na działce klienta – nie wymagane jest przedstawianie rachunków i faktur za wykonane prace i zakupione materiały
 • kredyt wypłacany w transzach w miarę postępu prac budowlanych
 • wartość posiadanej działki może być wliczona jako wkład własny w inwestycję, dzięki czemu udokumentowana kwota posiadanych środków własnych może być niższa
 • okres kredytowania – do 40 lat
 • możliwość skorzystania z przerwy w spłacie kredytu na okres 1 miesiąca
 • możliwość otrzymania środków na dowolny cel

Kredyt refinansowy:

 • program Wygodne Refinansowanie
 • z programu można skorzystać, jeżeli umowa kredytowa została zawarta przynajmniej rok przed złożeniem wniosku o refinansowanie w Banku BPH a zadłużenie spłacane było terminowo
 • pakiet ubezpieczeń w Programie Ochrony Kredytu 
 • skorzystanie z rocznego ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu, obniży oprocentowanie kredytu w programie Wygodne Refinansowanie
 • okres kredytowania do 40 lat
 • brak prowizji za podwyższenie kwoty kredytu
 • możliwość skorzystania z przerwy w spłacie kredytu na okres 1 miesiąca
 • akceptowane są różne źródła uzyskiwania dochodu
 • brak prowizji za przyznanie kredytu
 • bank kredytuje opłatę za wcześniejszą spłatę, pobieraną przez spłacany bank
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków w cenie kredytu mieszkaniowego
 • bank kredytuje opłatę sądową za wpis hipoteki do KW

Kredyt konsolidacyjny:

 • kredyt pozwala połączyć kilka kredytów lub pożyczek w jeden kredyt z jedną niższą miesięczną ratą
 • kredyt udzielany na spłatę zobowiązań finansowych, takich jak: debet w rachunku osobistym, zadłużenie na karcie kredytowej, pożyczkę gotówkową, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, kredyt mieszkaniowy
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych oraz na inny, dowolny cel
 • zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość
 • kredyt udzielany w wysokości do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
 • minimalna kwota kredytu: 80.001 zł.

Kredyt na dowolny cel:

 • kredyt hipoteczny na dowolny cel
 • okres kredytowania: do 30 lat
 • możliwość skorzystania z przerwy w spłacie rat kredyt na okres 1 miesiąca
 • Program Ochrony Kredytu obejmujący ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i ubezpieczenie na życie
 • zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość
 • kredyt udzielany w wysokości do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
 • minimalna kwota kredytu to 80.001 zł.

Programy specjalne:

 • Program Partner:
  – specjalna oferta kredytów hipotecznych przygotowana dla pracowników firm uczestniczących w programie
  – niższa o połowę prowizja
  – brak kosztów za wpis sądowy przy ustanowieniu hipoteki
  – możliwość sfinansowania różnych planów mieszkaniowych, spłata innych zobowiązań oraz uzyskanie środków na dowolny cel
 • Młode rodziny:
  – oferta dla rodziców, którym właśnie urodziło się dziecko, oraz którzy adoptowali dziecko
  – możliwość skorzystania z wakacji kredytowych (przerwy w spłacie rat kredytu) na okres 3 miesięcy
  – możliwość sfinansowania do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
  – akceptowalne są różne źródła uzyskiwania dochodów
 • Zamieszkaj z nami:
  – oferta dla osób szukających mieszkania lub domu
  – oferta finansowania zakupu nieruchomości posiadanych przez Bank BPH
  –   obniżona marża kredytu hipotecznego o 0,1 punktu procentowego
  – możliwość negocjacji cen nieruchomości
  – długi okres kredytowania – do 40 lat
  – możliwość skorzystania z przerwy w spłacie rat kredytu na okres 1 miesiąca
  – możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel