Bank Zachodni WBK kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny:
 • kredyt pozwala sfinansować nakłady na odtworzenie lub zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych firmy. Kredyt może być udzielony również na zakup udziałów w spółce.
 • możliwość karencji w spłacie – 18 miesięcy w przypadku kredytu złotowego i 12 miesięcy w przypadku kredytu walutowego
 • kredyt w wysokości do 95% wartości inwestycji
 • kredyt udzielany w złotych polskich lub w dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich
 • dostęp do bankowości elektronicznej
Kredyt Biznes Ekspres:
 • kredyt dla małych i średnich firm, korporacji, rolników oraz przetwórców branży spożywczej
 • kredyt udzielany na dowolny cel związany z działalnością bieżącą i inwestycyjną. 
 • okres kredytowania wynosi maksymalnie 5 lat.
 • maksymalna kwota kredytu: 500 000 zł.
 • kredyt udzielany do 100% wartości przedsięwzięcia
 • dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • ubezpieczenie Biznes Gwarant na wypadek czasowej niezdolności do pracy w skutek nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, całkowitej niezdolności do pracy, śmierci kredytobiorcy
Kredyt Biznes Ekspres EBI:
 • szybki kredyt dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, rolników oraz przetwórców branży spożywczej
 • kredyt udzielany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • kredyt udzielany na dowolny cel związany z prowadzącą działalnością bieżącą i inwestycyjną
 • okres kredytowania: od 2 do maksymalnie 5 lat.
 • kredyt udzielany do 100% wartości przedsięwzięcia 
 • kredyt w wysokości do 500 000 zł.
 • stały dostęp do pieniędzy i zarządzanie nimi dzięki usłudze bankowości elektronicznej BZWBK24
 • ubezpieczenie Biznes Gwarant na wypadek czasowej niezdolności do pracy w skutek nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, całkowitej niezdolności do pracy, śmierci kredytobiorcy
Kredyt Biznes Ekspres Hipoteka:
 • kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, rolników oraz przetwórców branży spożywczej
 • maksymalny okres spłaty uzależniony jest od celu kredytowania
 • kredyt udzielany maksymalnie na 15 lat
 • kredyt udzielany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, którego zabezpieczeniem jest hipoteka
 • maksymalna kwota kredytu dla klientów będących od co najmniej 6 miesięcy klientem BZ WBK: do 3 mln PLN, pozostałym klientom BZ WBK udziela kredytu w wysokości do 2 mln PLN.
 • kwota kredytu nie może być wyższa niż 65% wartości nieruchomości określonej w wycenie (50% w przypadku gruntów ornych jeśli kredytobiorca nie prowadzi działalności rolniczej)
 • dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • ubezpieczenie Biznes Gwarant na wypadek czasowej niezdolności do pracy w skutek nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, całkowitej niezdolności do pracy lub śmierci kredytobiorcy
Kredyt w rachunku bieżącym:
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
 • kredyt przyznawany w celu finansowania bieżących zobowiązań, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, płatności z tytułu akredytywy, zabezpieczenia otwartych przez BZ WBK akredytyw
 • każdy wpływ środków na rachunek firmowy umniejsza zadłużenie kredytowe. W całym okresie dowolnie korzystasz z kredytu do wysokości dostępnego limitu
 • kredyt przyznawany na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia okresu do 3 lat. Kredyt może mieć charakter kredytu rewolwingowego – wówczas może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego limitu
 • kredyt może być udzielany w złotych polskich lub w dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich lub funtach brytyjskich
 • dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • ubezpieczenie Biznes Gwarant na wypadek czasowej niezdolności do pracy w skutek nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, całkowitej niezdolności do pracy lub śmierci kredytobiorcy
Kredyt na inwestycje komercyjne:

 • kredyt dla klientów zajmujących się wynajmem nieruchomości lub chcących rozszerzyć działalność w tym zakresie
 • po podpisaniu wstępnych umów najmu, BZ WBK sfinansuje zakup nieruchomości pod wynajem
 • kredyt udzielany do 80% wartości inwestycji
 • okres spłaty kredytu dostosowany do biznesplanu
 • możliwe przesunięcie terminu spłaty kredytu do maksymalnie 24 miesięcy
 • kredyt udzielany w złotych polskich lub dolarach amerykańskich, euro
 • dostęp do bankowości elektronicznej