Bank Zachodni WBK faktoring dla przedsiębiorstw i korporacji

Faktoring jest skierowany do firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. W ramach faktoringu na należności firma otrzymuje od Faktora środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach, które wystawiła na swoich kontrahentów.

BZ WBK Faktor w swojej ofercie posiada produkty, które zostały dopasowane do oczekiwań i potrzeb klientów korporacyjnych jak również firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Główne produkty faktoringu to:

  • Faktoring z regresem
  • Faktoring bez regresu
  • Faktoring eksportowy w walutach USD/EUR/GBP
  • Faktoring cichy
  • Faktoring odwrotny