PKO Bank Polski karty PKO

Karty oferowane przez PKO Bank Polski dla wspólnot i deweloperów:

Karta PKO MasterCard Business:

 • Karta PKO MasterCard Business to karta obciążeniowa oferowana posiadaczom rachunku rachunku bieżącego BIZNES PARTNER
 • złota i srebrna karta PKO MasterCard Business służy do realizacji operacji w kraju i za granicą
 • dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem MasterCard
 • karta umożliwia pobieranie gotówki w oddziałach banków akceptujących karty MasterCard oraz z bankomatów oznaczonych znakiem MasterCard
 • dokonywanie operacji przez Internet, telefonicznie lub w formie pisemnej,
 • możliwość doładowania telefonu komórkowego w bankomatach PKO Banku Polskiego.
 • rozliczenie operacji dokonanych przy użyciu karty wraz z należnymi opłatami i prowizjami z tytułu używania karty następuje po zakończeniu cyklu rozliczeniowego

Karta PKO VISA Business Electron:

 • karta dla pracowników dużych firm dokonujących bieżących zakupów
 • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych na całym świecie
 • dokonywanie płatności zbliżeniowych Visa payWave
 • możliwość pobierania gotówki w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych
 • możliwość dokonywania wypłat gotowki (do kwoty 200 PLN) w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych
 • operacje dokonane przy użyciu karty na bieżąco obciążają rachunek, do którego została wydana karta