Bank Millennium produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane:

  • forma inwestycji łącząca gwarancję zainwestowanego kapitału z możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku
  • produkty umożliwiają inwestowanie na rynkach akcji, obligacji, surowcowych, towarowych, funduszy inwestycyjnych oraz hedgingowych
  • produkty zapewniają dostęp do instrumentów, rynków i strategii inwestycyjnych, dotychczas niedostępnych dla wielu inwestorów
  • Klientom Prestige Bank Millennium oferuje produkty strukturyzowane w formie obligacji bądź bankowego papieru wartościowego, które mogą być indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta