Bank Millennium pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna:

 • kredyt udzielany na dowolny cel
 • możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego 
 • finansowanie do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki
 • okres kredytowania – od 3  do 25 lat
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu 
 • możliwość skorzystania w wakacji kredytowych na jeden miesiąc w roku
 • 6-miesięczna karencja – możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • minimalna kwota pożyczki: 20 tys. PLN
 • maksymalna wysokość pożyczki zależy od dochodów kredytobiorcy
 • kredyt udzielany w polskich złotych
 • pożyczka wypłacana jednorazowo lub w transzach
 • raty miesięczne równe lub malejące
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty pożyczki
 • oprocentowanie zmienne