Bank Zachodni WBK produkty inwestycyjne

Bank Zachodni WBK daje klientom możliwość lokowania wolnych środków w funduszach inwestycyjnych.
Duża różnorodność dostępnych Funduszy umożliwia dopasowanie inwestycji do bieżących potrzeb i możliwości inwestora.

Fundusze inwestycyjne ARKA oferowane są przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ofercie towarzystwa znajdują się następujące fundusze:

  • Fundusz ARKA BZ WBK FIO
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
  • Arka Optima
  • systematyczne oszczędzanie
  • IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Zarządzanie portfelem (asset management) proponowane jest przy współpracy z BZ WBK Asset Management. Oferta adresowana jest do grona zamożnych klientów, którzy zlecają zarządzanie oszczędnościami licencjonowanym doradcom inwestycyjnym.