PKO Bank Polski rachunki oszczędnościowe

Konto Oszczędnościowe Plus:
(dla klientów indywidualnych i klientów Bankowości Osobistej)

 • połączenie lokaty i konta osobistego
 • oprocentowanie od 3,90% do 4,35% w skali roku
 • oprocentowanie liczone według zmiennej stopy procentowej
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat bez utraty odsetek
 • pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat
 • brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • darmowy dostęp do usług bankowości elektronicznej – iPKO.

Konto Oszczędnościowe w walucie polskiej:
(dla klientów indywidualnych i klientów Bankowości Osobistej)

 • połączenie lokaty i konta osobistego
 • oprocentowanie od 3,10% do 4,20% w skali roku
 • oprocentowanie liczone wg zmiennej stopy procentowej
 • możliwość wpłacania i wypłacania oszczędności w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
 • brak opłaty za pierwszą wypłatę w każdym miesiącu
 • brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • bezpłatny dostęp do usług bankowości elektronicznej – iPKO
 • dostęp do konta przez internet, telefon i terminal samoobsługowy
 • odsetki naliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego


Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej:
(dla klientów indywidualnych i klientów Bankowości Osobistej)

 • konto dostępne w walutach EUR, USD i CHF
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat na rachunku bez utraty odsetek
 • dostęp do konta przez internet, telefon i terminal samoobsługowy
 • pierwsza wypłata z konta w każdym miesiącu bez opłat
 • brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • darmowy dostęp do usług bankowości elektronicznej – iPKO
 • oprocentowanie od 1,0% do 1,05% dla EUR, od 1,0% do 1,05% dla USD, 0,75% do 1,0% dla CHF
 • oprocentowanie progowe, liczone według zmiennej stopy procentowej

Rachunek lokacyjny SUPER – IKE:
(dla klientów indywidualnych)

 • Indywidualne Konto Emerytalne umożliwia gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę
 • oprocentowanie zmienne – 3,0% w skali roku
 • możliwość dokonywania wpłat w dowolnym momencie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
 • zyski z oszczędności są zwolnione od podatku dochodowego
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku