PKO Bank Polski karty płatnicze dla JST

Karta PKO MC Corporate Executive:

 • karta dla klientów korporacyjnych oraz jednostek rządowych i samorządowych o przychodach ze sprzedaży lub budżecie od 30 mln zł
 • prestiżowa karta obciążeniowa przeznaczona do realizacji bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • możliwość ustalania indywidualnych limitów
 • pakiet ubezpieczeń
 • 25 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym następuje całkowita spłata karty
 • spłata karty regulowana następuje poprzez obciążenie rachunku bieżącego, kwotą wymaganych środków do zapłaty

Karta PKO MC Corporate Municipium:

 • karta dla jednostek rządowych i samorządowych o budżecie od 30 mln zł.
 • karta przeznaczona do realizacji bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • karta przeznaczona dla wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanej pozycji w strukturze organizacyjnej jednostek rządowych lub samorządowych
 • możliwość ustalania indywidualnych limitów
 • 15 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym następuje całkowita spłata karty
 • spłata karty regulowana jest poprzez obciążenie rachunku bieżącego, kwotą wymaganych środków do zapłaty
 • pakiet ubezpieczeń

Karta PKO VISA Business Electron Municipium:

 • karta dla pracowników jednostek rządowych i samorządowych
 • karta umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach usługowo-handlowych na całym świecie oznaczonych logiem Visa Electron
 • karta umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych Visa payWave
 • karta umożliwia pobieranie gotówki w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych
 • karta umożliwia dokonywanie wypłat gotówki (do kwoty 200 PLN) w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych
 • pakiet ubezpieczeń

Karty przedpłacone typu Business:

 • karty przedpłacone typu Business są wydane na wniosek klienta PKO BP wskazanym przez niego osobom
 • karta umożliwia dokonywanie płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie
 • karta umożliwia dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie oraz w usłudze cash-back w oznaczonych punktach handlowo-usługowych
 • możliwość sprawdzania stanu środków na karcie
 • zasilenie karty następuje poprzez przelewy zlecane z rachunku bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w PKO BP

Karty przedpłacone:

 • karty przedpłacone mogą służyć do wypłaty premii, stypendiów,  zasiłków pieniężnych
 • karty umożliwiają dokonywanie płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie
 • karty umożliwiają dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie oraz w usłudze cash-back w oznaczonych punktach handlowo-usługowych
 • karty pozwalają na sprawdzanie stanu środków na karcie