Bank Pekao Fundusze Pioneer

W ofercie Banku Pekao znajdują się fundusze zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A., który jest największym towarzystwem pod względem zarządzanych aktywów

Bank Pekao S.A. jest pośrednikiem w dystrybuowaniu funduszy:

  • fundusze akcji
  • fundusze zagraniczne akcji
  • fundusze zróżnicowane
  • fundusze zróżnicowane – zagraniczne
  • fundusze aktywnej alokacji
  • fundusze stabilnego wzrostu
  • fundusze obligacji
  • fundusze zagraniczne papierów dłużnych
  • fundusze pieniężne
  • fundusze specjalistyczne