PKO Bank Polski Własny Kąt biznes

Własny Kąt biznes:

  • kredyt przyznawany na okres do 25 lat
  • raty równe lub malejące
  • kredyt dostępny w PLN
  • raz w roku „wakacje kredytowe” – zawieszenie spłaty raty w każdym roku kredytowania
  • kredyt mieszkaniowy z opcją bilansującą – możliwość zmniejszenia kosztów spłaty kredytu dzięki środkom zgromadzonym na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
  • kredyt może zostać przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku
  • ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, na wypadek hospitalizacji wraz z assistance medycznym
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości
  • oprocentowanie zmienne lub stałe, ustalane indywidualnie dla każdego klienta