Bank Pekao kredyty mieszkaniowe

Kredyt hipoteczny:

 • kredyt udzielany na zakup domu, mieszkania, działki budowlanej, domku letniskowego, garażu oraz na wykupienie praw do lokalu komunalnego lub zakładowego
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości nieruchomości dla kredytu w PLN, do 70% w EUR i USD
 • marża stała przez cały okres kredytowania
 • nie wymagany wkład własny (po ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego)
 • okres spłaty kredytu: do 30 lat dla kredytów w PLN, do 20 lat dla kredytów w EUR i USD
 • oprocentowanie zmienne oparte o obowiązującą w Banku Pekao stawkę WIBOR 3M (dla kredytów złotówkowych) o stawkę EURIBOR 3M (dla EURO) lub LIBOR 3M (dla USD)
 • zabezpieczenie kredytu – hipoteka na finansowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Kredyt z dopłatą Rodzina na swoim:

 • kredyt przeznaczony na zakup lub budowę mieszkania lub domu
 • niższa rata – do 50% mniej odsetek przez pierwszych 8 lat kredytowania
 • okres spłaty: do 30 lat
 • kredyt udzielany w złotówkach
 • w chwili podpisywania umowy kredytu preferencyjnego docelowi kredytobiorcy nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami domu lub mieszkania
 • maksymalna powierzchnia użytkowa kredytowanego mieszkania może wynosić 75m2, (dla singli – 50m2), a domu 140m2
 • cena zakupu / koszt budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględnieniem współczynnika:
  – 1,0 – dla będących w budowie lub nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jeżeli ich pierwszym użytkownikiem będzie docelowy kredytobiorca, lub
  – 0,8 – dla pozostałych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych;

Kredyt budowlano-hipoteczny:

 • kredyt udzielany na zakup nieruchomości, która wymaga modernizacji, przebudowy, remontu lub na budowę domu
 • kredyt umożliwia sfinansowanie do 100% wartości nieruchomości dla kredytu w złotówkach, do 70% w kredytach w EUR i USD
 • marża stała przez cały okres kredytowania
 • nie wymagany wkład własny (po ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego)
 • kredyt może być wypłacany w transzach przez okres 2 lat
 • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału w czasie wypłaty kredytu
 • okres spłaty kredytu: do 30 lat dla kredytów w złotówkach i do 20 dla kredytu w EUR i USD
 • oprocentowanie zmienne oparte o obowiązującą w Banku Pekao stawkę WIBOR 3M (dla kredytów złotówkowych) o stawkę EURIBOR 3M (dla EURO) lub LIBOR 3M (dla USD)
 • zabezpieczenie – hipoteka na finansowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Kredyt w Eurokoncie Hipotecznym:

 • kredyt przyznawany na zakup, nabycie prawa, lub wykup mieszkania, zakup działki, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, działki, garażu lub lokalu mieszkalnego
 • brak opłat za nadpłaty kapitału,
 • stała marża przez cały okres kredytowania
 • finansowanie do 100% wartości nieruchomości dla kredytu w złotówkach
 • okres spłaty:do 30 lat
 • kredyt wypłacany i spłacany w złotówkach
 • oprocentowanie zmienne oparte o obowiązującą w Banku Pekao stawkę WIBOR 1M

Kredyt remontowy:

 • kredyt udzielany na remont, odnowienie lub modernizację mieszkania lub domu, które nie wymaga pozwolenia na budowę.
 • kredyt udzielany do kwoty: 50 000 zł, jednak nie więcej niż 50% wartości rynkowej nieruchomości
 • okres spłaty: do 6 lat
 • kredyt w polskich złotych