PKO Bank Polski dopuszczalne saldo debetowe dla firm

Dopuszczalne saldo debetowe:

  • produkt przeznaczony za krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych w wykonywaną działalnością
  • dostęp do środków finansowych od chwili otwarcia rachunku BIZNES PARTNER
  • zapewnienie płynności finansowych bez konieczności naliczania karnych odsetek oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania
  • maksymalny okres kredytowania: 30 dni 
  • wysokość limitu dla rachunków nowootwieranych i funkcjonujących krócej niż 3 miesiące rachunków bieżących BIZNES PARTNER: od 500 zł do 1000 zł.
  • wysokość limitu dla rachunków funkcjonujących co najmniej 3 miesiące: od 500 zł do 20 000 zł
  • zmienne oprocentowanie