Bank Millennium produkty oszczędnościowe

Produkty oszczędnościowe dla klientów Bankowości Prywatnej:

  • Bank Millennium proponuje klientom Bankowości Prywatnej bogatą ofertę produktów oszczędnościowych
  • w ofercie Banku Millennium znajdują się:
    – konta oszczędnościowe, z atrakcyjnym oprocentowaniem i swobodą dostępu do środków bez utraty odsetek
    – lokaty terminowe na różnorodne okresy, dostępne w złotych lub walutach obcych z możliwością negocjowania oprocentowania i dogodnymi terminami zapadalności