ING Bank Śląski inwestycje giełdowe

Inwestycje giełdowe dają możliwość pomnażania oszczędności osobom, które dysponują wolnymi środkami i decydują się na podjęcie wyższego ryzyka w zamian za możliwość uzyskania stopy zwrotu wyższej niż w tradycyjnych metodach oszczędzania.

Inwestycje giełdowe prowadzone są za pośrednictwem Domu Maklerskiego ING Securities, po otwarciu rachunku inwestycyjnego. W ramach oferty oferowane są trzy pakiety:

  • Pakiet Podstawowy
  • Pakiet Srebrny Lew
  • Pakiet Złoty Lew

Dzięki inwestycjom giełdowym klient ma możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków ze wzrostu kursów akcji na giełdzie i wypłacanych przez spółki dywidend, a także na krótkoterminowych wahaniach kursów akcji.