ING Bank Śląski obsługa gotówkowa samorządów

ING Bank Śląski oferuje klientom możliwość zarówno dokonywania wpłat i wypłat w oddziałach banku (tzw. wpłaty i wypłaty otwarte) jak również zapewnia obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej, z wykorzystaniem bezpiecznych kopert. W ramach obsługi gotówkowej ING Bank Śląski oferuje transport gotówki z siedziby Jednostki (we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami konwojującymi), dostawę gotówki (bilonu) bezpośrednio do siedziby JST, przeliczanie nieuporządkowanych wpłat oraz generowanie raportów niestandardowych.

Obsługa gotówkowa wpłat otwartych (przeliczana w chwili dokonywania wpłaty) jest wykonana w oddziale ING Banku Śląskiego oraz przetwarzana w czasie rzeczywistym i natychmiast pojawia się na rachunku klienta. Zamknięta wpłata gotówkowa do skarbca nocnego w danym dniu zostaje zaksięgowana do godziny 10:30 następnego dnia.

W ramach oferty obsługi gotówkowej samorządy, mogą skorzystać z Systemu Wypłat Elektronicznych, w celu usprawnienia wypłaty gotówki pracownikom, którzy ponoszą wydatki służbowe (np. administracja, kierowcy, pracownicy wyjeżdżający w delegacje). Zlecenie wypłaty danej kwoty wraz z danymi wypłacającego oraz nadanym mu kodem identyfikacyjnym klient przekazuje do banku za pośrednictwem systemu ING BusinessOnLine. W ciągu 10 dni od daty zlecenia wypłacający może dokonać wypłaty w dowolnym oddziale banku, podając jedynie kod identyfikacyjny i okazując odpowiedni dokument.