PKO Bank Polski Własny Kąt MIX

Własny Kąt MIX:

  • kredyt udzielany na okres do 40 lat
  • do wyboru raty równe lub malejące
  • kredyt udzielany w PLN
  • oprocentowanie zmienne lub stałe, ustalone w oparciu o stawki rynkowe
  • możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku
  • kredyt udzielany z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, spłatę kredytu mieszkaniowego lub innych zobowiązań finansowych, dowolny cel
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji
  • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości