PKO Bank Polski prestiżowe karty płatnicze

Złota Karta Kredytowa
Karta PKO VISA Infinite

PKO Ekspres do rachunku Konto Platinium II:

 • karta dla posiadaczy rachunku Konto Platinium II w PKO Banku Polskim
 • karta debetowa oferowana klientom korzystającym z Programu Bankowości Prywatnej PLATINIUM
 • karta umożliwia bezpłatne wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce i na świecie
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, płatności zbliżeniowych Visa payWave oraz dokonywania płatności za zakupy w Internecie
 • składanie depozytu w wybranych bankomatach PKO Banku Polskiego
 • bezpłatna usługa VISA CASH BACK, dzięki której płacąc kartą VISA – w wybranych punktach usługowo -handlowych można dokonywać wypłat gotówki do wysokości 200 zł

Karta PKO Ekspres PLATINIUM do rachunków otwartych do 15.05.2011r.:

 • karta dla klientów Programu Bankowości Prywatnej PLATINIUM
 • możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Visa payWave – dotyczy kart wydanych od 1 września 2010 r.
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo – usługowych oznaczonych znakiem akceptacji VISA
 • bezpłatne wypłaty gotówki w bankomatach PKO Banku Polskiego
 • usługa Visa cash back, dzięki której płacąc kartą VISA w wybranych punktach usługowo -handlowych można dokonywać wypłat gotówki do wysokości 200 zł.
 • maksymalny limit dla wypłaty gotówki:15 000 zł oraz 24 000 zł dla operacji płatniczych

Karta PKO VISA Gold:

 • karta obciążeniowa dla posiadaczy ROR-u ZŁOTE KONTO lub Rachunku PLATINIUM
 • karta umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach usługowo-handlowych oznaczonych znakiem VISA w kraju i za granicą
 • karta umożliwia pobieranie gotówki w oddziałach banków akceptujących karty VISA oraz z bankomatów oznaczonych znakiem VISA w kraju i za granicą
 • dostęp do usług dodatkowych w kraju i za granicą, m.in:
  – kompleksowe ubezpieczenie medyczne, NNW i assistance w trakcie podróży za granicą
  – pomoc medyczna i prawna na całym świecie podczas podróży zagranicznej
  – pakiet PRIORITY PASS – odpłatna usługa gwarantująca posiadaczowi karty i osobie towarzyszącej wstęp do pomieszczeń wypoczynkowych typu Business lub First Class na lotniskach
  – usługa IAPA – odpłatna usługa umożliwiająca bezpośredni dostęp do informacji niezbędnych w podróży poprzez zainstalowanie w komputerze posiadacza karty aplikacji „travel master”, oferowanej jednocześnie w postaci podręcznego informatora z wykazem hoteli i wypożyczalni samochodów, gdzie posiadacz karty uzyska korzystne zniżki
  – awaryjna wypłata gotówki lub wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty zagranicą
 • miesięczny limit operacji ustalany indywidualnie i wynosi 10.000 zł (z możliwością podniesienia do 50.000 zł)

Karta PKO MasterCard Platinum:

 • karta kredytowa dla klientów PKO Banku Polskiego, których miesięczny dochód netto wynosi co najmniej 10 000 PLN
 • limity kredytowe ustalane indywidualnie: do 200 000 zł
 • możliwość korzystania z nieoprocentowanego kredytu nawet do 55 dni
 • bezpłatny dostęp do usług IAPA i Priority Pass
 • oferta rabatowa dostępna w ekskluzywnych sklepach i punktach handlowo-usługowych będących Partnerami „Programu Przywilejów”
 • dostęp do karty kredytowej przez Internet

Karta Diners Club:

 • karta dla posiadaczy ROR-u w PKO Banku Polskim od co najmniej 3 miesięcy, wnoszących na rachunek systematyczne wpłaty w średniomiesięcznej wysokości wyliczonej za okres ostatnich trzech miesięcy – minimum 5.000 zł.
 • karta płatnicza umożliwiająca realizację operacji bezgotówkowych i gotówkowych na całym świecie
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w placówkach banków oraz bankomatach i innych urządzeniach samoobsługowych w kraju i za granicą
 • miesięczny limit operacji wyznaczany indywidualnie: do 80.000 zł (możliwość podwyższenia limitu na specjalne życzenie klienta)
 • kompleksowe ubezpieczenie podróży w Chartis Europe SA wraz z usługami assistance w ramach opłaty rocznej za kartę
 • darmowy kredyt aż do 59 dni