PKO Bank Polski kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe dla wspólnot mieszkaniowych i deweloperów w PKO Banku Polskim:

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • kredyt dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz dla zarządców nieruchomości
 • kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością 
 • kredyt udzielany w złotych polskich
 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie
 • maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy
 • możliwość przedłużenia okresu kredytowania, w formie aneksu do umowy, na następne okresy, nie dłuższe niż 12 m-cy
 • każda wpłata pomniejsza lub likwiduje zadłużenie w limicie

Kredyt obrotowy odnawialny:

 • kredyt dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz dla zarządców nieruchomości
 • kredyt udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, m.in. finansowanie potwierdzonych czeków rozrachunkowych, lub finansowanie innych zobowiązań 
 • kredyt udzielany w złotych polskich
 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie do potrzeb kredytobiorcy
 • maksymalny okres kredytowania:12 miesięcy
 • możliwość przedłużenia okresu kredytowania na następne okresy umowne

Kredyt obrotowy nieodnawialny:

 • kredyt dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz dla zarządców nieruchomości
 • kredyt udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością lub finansowanie innych zobowiązań
 • maksymalna wysokość kredytu ustalana indywidualnie do potrzeb klienta
 • kredyt udzielany w polskich złotych
 • okres kredytowania: maksymalnie 36 miesięcy